Jokaisella työntekijällä on oma tarinansa

ingman_blogi_kuva_1.pngMarkkinoinnin tutkijana saa erityisen mahdollisuuden tutustua yrityksiin. Jokainen yritys on kulttuuriltaan erilainen, minkä voi varmasti jokainen työpaikkaa vaihtanut allekirjoittaa. Ulkopuolisena näkee kuitenkin yrityksen eri valossa kuin työntekijänä. Työntekijän vaikutelma yrityksestä muuttuu ajan saatossa, kun taas haastattelijana toimiva tutkija saa käsityksen yrityksen identiteetistä vain tietyssä hetkessä. Haastattelija ei voi täysin ymmärtää työntekijöiden kokemia ylä- ja alamäkiä, mutta hän voi kuunnella heidän kertomuksiaan vuosien varrelta.

Työntekijähaastattelujen aikana olen kuullut lukuisia kertomuksia – rohkaisevia tarinoita, joihin olen itse voinut samaistua tai joista olen oppinut jotakin. Yritysjohtajia haastatellessani olen saanut käsityksen esimerkiksi strategisen työn haasteista, ja eri osa-alueiden asiantuntijoita haastatellessani olen oppinut mm. myyntityöstä, viestinnästä, asiakaspalvelusta ja tiimityöskentelystä. Näillä tarinoilla yhteistä on se, että niiden päämääränä ei ole pelkästään yksilön kehittyminen ja oppiminen, vaan myös yhteisen yritysympäristön kehittäminen.

Yhteinen päämäärä ei kuitenkaan ole itsestään selvä asia, kun työntekijöillä on erilaiset taustat ja kokemukset. Eräs haastateltava oli esimerkiksi jo opiskeluaikanaan päättänyt pyrkiä töihin kyseiseen yritykseen, kun taas toisilla oli jo monta työpaikkaa takanaan ennen päätymistään yhteistyöyritykseemme. Osa taas oli ollut mukana kasvattamassa yritystä, hyvässä ja pahassa. Kokemuksen määrästä huolimatta jokaisella työntekijällä on oma käsityksensä yrityksestä ja sen vahvuuksista. Yritys merkitsee jokaiselle jotakin; se ei ole pelkästään työpaikka – se on osa omaa identiteettiä, oman oppimisen mahdollistaja ja paikka, jossa vietetään paljon aikaa muiden ihmisten parissa.

Haastattelujen myötä oivalsin, että jokaisessa työpaikassa voisi olla enemmän työntekijöiden välistä keskustelua ja henkilökohtaisten tarinoiden jakamista, vaikka sitten lounaan tai kahvin äärellä. Voisimme ymmärtää paremmin, mitä työtoverimme ajattelevat yrityksestä – sen menneisyydestä, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Keskusteluja seuratessa saattaa itse jopa yllättyä siitä, kuinka eri ihmisten näkemykset kohtaavat ja kuinka paljon yhteistä eritaustaisilla työntekijöillä onkaan.  

Brand New -projektin aikana olen oppinut paljon. Ennen kaikkea olen huomannut, että ei ole helppoa ymmärtää toisten ihmisten ajatuksia, tunteita tai aikomuksia, ne kun muuttuvat päivä päivältä. Mielestäni yhtä vaikeaa on ymmärtää, mikä on yrityksen ydin. Tutkimuskirjallisuuden perusteella tiedämme, että yrityksen identiteetti on monisävyinen ja että se kehittyy orgaanisesti ajan myötä. Moni myös väittää, että identiteettiä voi ohjata tiettyyn suuntaan keskustelun ja strategisen työn myötä. Joka tapauksessa yrityksen tulevaisuudesta kannattaa puhua avoimesti, jotta yrityksessä voidaan tietoisesti tavoitella yhteistä päämäärää.

Sonja Ingmaningman_blogi_kuva_2.png
 

Tohtoriopiskelija


Hanken Svenska handelshögskolan

 
 
 
PS. Lue lisää brändikokemuksista julkaisustamme, joka ilmestyy vuoden 2017 lopussa, tai tule Brand New -loppuseminaariin 19.10.2017 Hankenille!