Mitä juhlistamme, kun yritys täyttää vuosia?

rindell_blogi_260917.pngJuhlistammeko ”vain” sitä, että olemme olleet markkinoilla tietyt vuodet, vai voisimmeko juhlistaa jotakin sellaista, joka on ollut yrityksen menestyksen kulmakiviä ajan saatossa, ns. heritage-lupausta? Olemmeko esimerkiksi aina panostaneet luovuuteen? Onko yrityksellä heritage-lupausta, jonka ympärille juhlallisuudet voisi järjestää?

History marketing antaa monia hyviä neuvoja siihen, kuinka yritys voi viettää vuosipäivää tai juhlavuotta siten, että niin henkilöstö kuin asiakaskuntakin saa siitä iloa ja hyötyä. Voi järjestää kilpailuja, etsiä vanhinta käytössä olevaa yrityksen tuottamaa tuotetta, tai vaikka antaa alennuksia syntymäpäivän kunniaksi ja tietysti järjestää henkilökunnalle huikeat juhlat.

Mietimme Brand New -työpajassa tutkimuskumppaneidemme Skanskan, Workspacen, RTV:n ja Kiinteistötyönantajien liiton kanssa, miten yrityksen historia voidaan nähdä kilpailukeinona. Inspiraationa meillä oli Eino Leinon sanat:

”Me emme elä vain nykyisyydessä. Menneisyys kaikkine muistoineen, tapauksineen ja kokemuksineen elää meissä. Usein voi sattua, että juuri entisyys on voimakkaampi kuin nykyisyys.”

Kaikilla tutkimuskumppaneillamme sattui olemaan merkkivuosi meneillään, joten aihe oli enemmän kuin ajankohtainen. Miten voimme hyödyntää yrityksemme perimää (corporate brand heritage) juhlavuoden suunnittelussa?

Ensimmäisenä tehtävänä oli muistella, miten organisaatio on juhlistannut ja muistanut merkkivuosiaan aiemmin. Tämän jälkeen tapahtumat jaoteltiin sen mukaan, olivatko ne yritykselle merkityksellisiä vai merkityksettömiä, ja vastaavasti, olivatko ne asiakkaalle merkityksellisiä vai merkityksettömiä. Esimerkiksi yrityksestä kirjoitettu historiikki voi olla hyvinkin merkityksellinen sisäisesti, mutta asiakkaat eivät aina tule lukeneeksi sitä. Analyysissä meitä auttoi nelikenttä, josta näimme yhdellä silmäyksellä, miten tasapuolisesti tapahtumat asettuivat merkityksen ja sidosryhmän osalta. Voisi ajatella, että parhaimpia juhlistamistapoja ovat ne, jotka ovat kaikille, niin henkilöstölle kuin asiakkaillekin, merkityksellisiä.

Seuraava tehtävä työpajassa oli analysoida organisaation historiaa tarkoituksena kristallisoida siitä jotakin keskeistä liikeideasta, joka on säilynyt ajan saatossa kulmakivenä yrityksen toiminnassa, vaikkapa tietynlaista toimintatapaa. Esimerkiksi Fazerin ”Makuelämyksiä vuodesta 1891” tai Poliisin ”Poliisi 200; 1816-2016; Kaikkien aikojen turvaaja” ovat sellaisia. Sen jälkeen mietimme juhlistamistapahtumia, jotka huomioivat sekä kaikki sidosryhmät että yrityksen heritage-yritysbrändilupauksen, joka siis kestää aikaa, on yritykselle tunnusomainen ja joka on relevantti tässä ja nyt sekä tulevaisuudessa. Palautteen perusteella työpaja sai osallistujat ajattelemaan merkkivuottaan ja sen suomia mahdollisuuksia aivan uudesta näkökulmasta. Nähtäväksi jää, mitä innovatiivista yritykset keksivät juhlavuotensa huipentumaksi.

Anne Rindell

anne.rindell@hanken.fi

Brand New -tutkimusprojekti

Lue lisää brändikokemuksista julkaisustamme, joka ilmestyy vuoden 2017 lopussa, tai tule Brand New -loppuseminaariin 19.10.2017 Hankenille!