Värderande uttryck

I en vetenskaplig text är dina åsikter inte relevanta, däremot är dina slutsatser helt avgörande. Dra slutsatser utifrån det du har läst, räknat, analyserat, observerat osv.

Olika discipliner har olika tolerans för forskares synlighet. Analys och tolkning leder till slutsatser, men inte åsikter. Kvalitativ forskning har större tolerans, kvantitativ forskning har mindre tolerans.

Utifrån min analys av diskussionerna på fallföretagets Facebook-sidor hanterade företaget under den observerade månaden tio fall av negativ kundrespons på ett sätt som motsvarar rekommendationerna i kundresponsteorin. Endast två fall av negativ kundrespons hanterades på ett sätt som inte motsvarar rekommendationerna.

Här är det inte skribentens egna åsikter som kommer till tals utan ställningstagandet bottnar i resultat och grundar sig på fakta.

Jag antar att företagen inte hanterade kundresponsen på ett bra sätt och jag anser att företagen inte följer rekommendationerna.

Undvik ställningstaganden utan förankra dem i ditt material.

Undvik diffusa formuleringar

Förhåll dig neutral och presentera fakta och information som är mätbara. Undvik vaga och diffusa antal eller värderande uttryck:

en stor mängd forskning

enorma summor

jättesmå företag

Allt är relativt: Hur förhåller sig ”jättesmå” till ”små”, vad betyder ”enorm” i relation till ”stor”? Låt inte läsaren behöva göra tolkningar.

Jämförelse

Om du gör en jämförelse måste du relatera den till något.

Företagen är idag större och mer framgångsrika.

Större och mer framgångsrika än vad?

Företagen är idag större och mer framgångsrika än vad de var i början av 2000-talet.

Skriv ut all information.