Förkortningar och symboler

När du läser en text läser du inte bokstav för bokstav utan ser helheter i texten. Varje gång texten innehåller en förkortning eller en symbol avbryts läsningen och läsaren börjar omedvetet reda ut vad förkortningen står för. Det betyder att flytet i texten försvinner och läsningen blir hackig; det är faktiskt lättare för läsaren att se hela ord och fraser.

SRI-fonder som inriktar sig på bl.a. FN:s hållbara utvecklingsmål, ESG-tillväxtmarknadsfonder och EU:s rekommendationer om tillväxttakt. GSIA:s introduktion av strategi visar genom CAGR på en årlig tillväxttakt och kan jämföras med ESG-integration. S&P 500-portfölj står t.ex. för 25 % av prestandan. 

I andra typer av ekonomiska texter går det bra att använda förkortningar som oftast är vädertagna inom branschen och fackspråket, men i en avhandling som följer en vetenskaplig stilnivå ska texten flyta på och vara läsarvänlig.

Undvik förkortningar

I en fackspråk förekommer ofta fackspråkliga eller ämnesrelaterade förkortningar. Av hänsyn till läsaren måste du öppna upp förkortningarna om du väljer att använda sådana, du kan inte utgå från att läsaren är bekant med dem.

till exempel

bland annat

skriv ut hela ord i stället för att förkorta (undvik t.ex., bl.a.)

Förkortningar går bra att använda i tabeller, figurer eller fotnoter och inne i parentshänvisningar. Läsaren förväntar sig att det är naturliga ställen för sådant, försök hålla förkortningarna i brödtexten på en miniminivå så att läsningen blir så smidig som möjlig.

Om du trots allt väljer att använda dig av förkortningar

…behöver du hantera dem enligt svenskans böjningsregler i texten. Enklast kommer du undan genom att binda ihop förkortningen med en svenskspråkig efterled, då behöver du bara fundera på att hantera efterleden och slipper kämpa med kolon eller ändelser. När du binder samman en förkortning med en efterled ska du komma ihåg att använda bindestreck!

en uppfattning av HR-avdelningens rekommendationer…

en efterled är enklare att hantera än en ändelse (undvik t.ex. HR:s rekommendationer)

Böjningen av en förkortning kan bli knepig och du måste vara noggrann med hur språkvården rekommenderar att hantera förkortningen, beroende på om den härstammar från svenska ord eller ord på andra språk. En förteckning över förkortningar finns i Svenska Akademiens ordlista, i Svenska Akademiens ordbok och i Svensk Ordbok. Använd vedertagna förkortningar och hitta inte på egna.

vd:ar, spinoffar/spinoffs

det kan bli knepigt att böja förkortningar.

Intervjuguiden baserar sig på Judson et als. (2009) undersökning.

et al. är en förkortning som inte kan böjas enligt exemplet ovan. Omformulera därför meningen så att förkortningen inte behöver böjas.

Intervjuguiden baserar sig på en undersökning av Judson et al. (2009).

Symboler

Precis som med förkortningar ska du undvika symboler i löpande text. Förutom att det gör läsningen hackig kommer du att få utmaningar om du behöver böja ett ord som du förkortat med en symbol, till exempel procent.

Utrikeshandeln har ökat med 10 % jämfört med året innan

Utrikeshandeln har ökat med tio procent jämfört med året innan.

I vetenskaplig text är det lättare för läsaren att läsa hela ord, då blir läsningen smidig.