Handbok i vetenskapligt skrivande


Den här skrivguiden är planerad för dig som skriver vetenskapliga texter på Hanken, och för dig som handleder avhandlingsskribenter. Skrivguiden ger en överblick av rekommendationer och motiveringar för skrivtekniska detaljer för vetenskapligt skrivande på svenska, ur ett språkligt perspektiv. Enskilda institutioner kan ha egna specifika rekommendationer för avhandlingar. Som komplement kan du använda Hankens referensguide och Svenska skrivregler (tillgänglig inom Hankens lokalnät).

I en vetenskaplig text är stilnivån den allra högsta. Avhandlingen du skriver är en examensuppgift och du riktar dig till en svenskspråkig läsare. Du har ett stort ansvar då det gäller att vara ambassadör för det ekonomiskt vetenskapliga svenska språket.

Efter mitt seminarium och när jag läst andras texter på kursen i Vetenskaplig kommunikation (5655-E) förstår jag nu hur viktigt det är att skriva enkelt, tydligt och begripligt. Beträffande språk och stil i avhandlingen har jag insett vikten av att det faktiskt är mycket trevligare att förstå vad andra skriver, att det är onödigt att ha för komplicerad text.

Mitt skrivande har utvecklats och jag har blivit bättre på att binda ihop stycken med varandra och diskutera och motivera mina val till varför jag tar upp just en viss sak i min avhandling. Det är mycket intressantare och trevligare att läsa en välmotiverad text, det ger en helhetsbild och en större förståelse för läsaren.

Magisterstuderande 2021
Vilken typ av artikel saknar du i handboken? Vi kompletterar gärna! 
e-posta marina.bergstrom[a]hanken.fi eller sofia.stolt[a]hanken.fi