Avhandlingens struktur

Vetenskapliga texter följer ofta en strikt formalia. Trots att det finns rekommendationer för vilka delar till exempel en avhandling ska bestå av, kan ditt ämne ändå styra uppbyggnaden och innehållet. Det är alltid möjligt att göra väl övervägda avvikelser om de är motiverade.