Litteraturförteckningen

Litteraturförteckningen eller källförteckningen placeras efter det sista kapitlet, och markeras inte med kapitelnummer i innehållsförteckningen. Kom ihåg att alfabetisera din förteckning och se till att de namn på författare eller instanser är synkroniserade med källorna inne i avhandlingen och exakt motsvarar det som står inne i parenteserna.

Strukturen i litteraturförteckningen

Normalt brukar man i en avhandling inte behöva separera källförteckningen så detaljerat och ur ett skrivtekniskt perspektiv räcker det att dela in förteckningen i muntliga och skriftliga källor. Till skriftliga källor hör också elektroniska källor. I en doktorsavhandling där källförteckningen rör sig kring 40–50 sidor kan man tänka på ett annat sätt, men i kandidat- och magisteravhandlingar brukar man inte särskilja de olika skrivna källorna.