Tidsformer

Tempus i avhandlingen

Då du skriver på din avhandling är det naturligt att skriva ner vad du planerar att göra i fortsättningen av texten. Kom ändå ihåg att din läsare läser din avhandling när du skrivit färdigt all text och då sker läsningen här och nu. Håll dig till nutid i din text.

I denna avhandling reder jag ut varför företag som etablerat sig på den finländska marknaden…

I kapitel 7 presenteras resultaten…

I denna avhandling kommer jag att reda ut varför…

I kapitel 7 kommer resultaten att presenteras

Undvik ”kommer att”

Tid som relativt begrepp

Din avhandling kommer att läsas också i framtiden, vilket betyder att det kan ske en förskjutning i tid om du skriver ”under den senaste tiden” eller ”under de senaste åren”. Ett vagt tidsuttryck kan dessutom uppfattas olika av dig och din läsare. Försök definiera tid så noggrant som möjligt så att tiden är densamma oberoende av vem som läser avhandlingen eller när. Diffusa och luddiga uttryck kan leda till missförstånd eller att läsaren gör en annan tolkning än vad skribenten avsett.

Under senare år har företag varit benägna att…

undvik diffusa tidsuttryck

Här kan din läsare ha en annan uppfattning är du om vad som avses med ”senare år”. Handlar det om de senaste två-tre åren eller fem-tio åren? Dessutom stämmer detta påstående inte längre om fem eller tio år när någon läser din avhandling.

Under början av 2020-talet har företag varit benägna att…

Hänvisningar

All text du hänvisar till finns per definition här och nu. Du behöver därför inte tala om ”existerande litteratur/forskning”.

Karlsson (2001) antyder i sin studie att…

Hänvisa till externa källor i presens.

Utnyttja metatexten till att hänvisa till det du själv gör, t.ex. genom att skriva i följande avsnitt/kapitel

Undvik talspråkliga uttryck som ”till näst”.