Kapitelindelning

Dela in din text i övergripande kapitel med huvudrubriker. De övergripande kapitlen kan bestå av delkapitel. Numrera kapitlen och skriv inte ut någon punkt efter den sista siffran!

Gör så här:
  • Se till att delkapitel x.1 inleds på samma sida som det övergripande kapitlet.
  • Slå ihop mindre avsnitt till större helheter. Alla avsnitt behöver inte rubriceras och stå med i innehållsförteckningen, det ger en splittrad bild av strukturen.
  • Skriv in en (meta)text mellan det övergripande kapitlet och delkapitel x.1. Texten ska vara övergripande för hela kapitlet och täcka alla delkapitel.

3 Övergripande kapitelrubrik

Här kommer en kort metatext i vilken du övergripande berättar vad kapitel 3, inklusive delavsnitten i kapitlet, handlar om. Väljer du att lämna detta avsnitt tomt signalerar du att kapitel 3 saknar text. Texten här är viktigt för att sammanfatta hela kapitlet för läsaren som inte alltid läser en avhandling i kronologisk ordning utan ibland hoppar in mitt i texten. Med tanke på läsarvänlighet är det bra att berätta vad just det här kapitlet handlar om i relation till resten av avhandlingen. 

3.1 Delkapitel

Här skriver du det som hör till delkapitel 3.1. Kom ihåg att allt du behandlar i delkapitlen står under det övergripande kapitlet och innehållet ska vara synkroniserat också den rubriken.

En övergripande kapitelrubrik (rubrik på nivå ett) ska stå överst på sidan och föregås av en sidbrytning. Rubriker på nivå två (1.1) och tre (1.1.1) följer däremot direkt efter föregående avsnitt, utan sidbrytning.

1 Övergripande kapitelrubrik
1.1 Delkapitel på nivå två
1.2 Delkapitel på nivå två

2 Övergripande kapitelrubrik
2.1 Delkapitel på nivå två
2.2 Delkapitel på nivå två
2.2.1 Underkapitel på nivå tre
2.2.2 Underkapitel på nivå tre
2.3 Delkapitel på nivå två

Tänk noga på balans och struktur i innehållsförteckningen
Undvik
  • Att använda fler än tre rubriknivåer (1 / 1.1 / 1.1.1).
  • Alltför många delkapitel och rubriker. Ett avsnitt behöver knappast en egen rubrik om det innehåller endast ett fåtal meningar, ett delkapitel kan gott vara kring en sida långt.
  • Ensamma delkapitel. Kom ihåg att alla delkapitel per definition ingår i det övergripande kapitelet. För att det ska finnas en logik och en balans i strukturen bör en övergripande helhet delas in i minst två olika delkapitel (1.1/1.2).