Hitta din vetenskapliga röst!

När du skriver din avhandling riktar du dig främst till det vetenskapliga kollektivet (studenter, kamrater, lärare) men du ska också hålla i minnet att du skriver ett lärdomsprov och en examensuppgift.

Utgå från att din läsare är insatt i ditt ämnesområde och har samma grundutbildning och samma akademiska förutsättningar som du, men kom ihåg att också visa medvetenhet om att läsaren ibland behöver påminnas om ämnesspecifika detaljer eller en fackspråklig jargong. En magisteravhandling examineras ibland av en person som inte representerar samma institution som du. Det som skiljer författaren och läsaren åt är att läsaren inte har samma specialkunskaper gällande just detta fält eller denna problemställning.

Den egna vetenskapliga rösten. – länk till omtal