Syftesformulering

När du presenterar ditt syfte anger du målet med din studie. Strategiskt är det fiffigt att inte använda ordet ’syfte’ i andra sammanhang i sin text än i samband med din egen syftesformulering.

Valet av verb är viktigt beroende på vad du har för avsikt med din studie. Du kan t.ex. använda dig av följande:

 • Analysera
 • Belysa
 • Beskriva
 • Framföra
 • Förklara
 • Förstå
 • Identifiera
 • Ifrågasätta
 • Illustrera
 • Jämföra
 • Kartlägga
 • Kategorisera
 • Modifiera
 • Prognostisera
 • Skapa
 • Tillämpa
 • Utveckla
 • Utvärdera

I syftesformuleringen ska du undvika ord som

 • studera, undersöka, utreda, utforska, ta reda på eller liknande. 👎
Motivering:

Orsaken till att undvika ordet ’undersöka’ i syftesformuleringen handlar om att det du gör i din avhandling är en undersökning/studie. Genom denna undersökning (eller genom att undersöka) får du ett resultat och når ditt syfte. Om ditt syfte vore att undersöka skulle du inte vara intresserad av några resultat utan enbart av processen. Därav blir syftesformuleringen viktig för betydelsen av vad du gör och varför. Genom att du undersöker vill du kunna beskriva/visa/redogöra för osv. det du i undersökningen kommer fram till.