Tecken och markeringar

Olika tecken har egna funktioner i den vetenskapliga texten. Var därför noggrann med vilken typ av markeringar du använder och var konsekvent. Undvik alla typer av dubbelmarkeringar, gör utformningen så enkel och tydlig som möjligt. Använd inte heller samma markeringar för olika typer av inslag, alla tecken är reserverade för en egen uppgift.

Citattecken ”

Används för att markera direkta citat ut externa källor. Kom ihåg att citat alltid måste ha en exakt referens.

Undvik att använda citattecken i andra sammahang, i vetenskaplig text finns det inte behov för att med citattecken markera ett icke-normerat ord eller ett eget konstruerat ord. I vetenskaplig text finns inga tvetydigheter.

Då du citerar räcker det med citattecken, du behöver därför inte lägga till kursiv stil eller fetsil. Kom också ihåg att blockcitat inte ska markeras med citattecken.

Kommatering ,

I svenskan används kommatecken väldigt måttligt. I engelskan och finskan finns klara regler för när kommatecken ska användas men i svensk text sätt kommatecken in främst vid inslag, i stället för att markera inslaget med parentestecken, och för att bryta upp en lång mening.

Läsaren andas och tar en kort paus vid varje interpunktion och i en lång mening ger kommatecknen läsaren en andningspaus.

Parentestecken ( )

Parentestecken används för att markera referenser, i vetenskapliga texter är det inte brukligt att använda parenteser för små tillägg som skribenten vill ha med men som hen kanske inte upplever som väldigt viktiga för själva avhandlingen. Antingen ska den här sortens text stå med i brödtexten utan parentestecken eller strykas helt. Alternativt kan text som är intressant men kanske inte så relevant för själva resonemagnet i avhandlingen skrivas in som en fotnot.

Fotnot 1

Fotnoter har två funktioner och kan användas antingen som referenshanteringssystem eller för att berätta det där lilla extra som kanske inte hör hemma i en vetenskaplig brödtext men som kan vara intressant tilläggsinformation för läsaren. Använd inte fotnoter för båda ändamålen.

Enkla citattecken ’

Enkla citattecken används när du vill markera ett begrepp som du definierar, eller när du har ett citat i ett citat.

Hakparentes [ ]

Hakparentes, eller klammer, används då du vill markera ett eget inlägg, till exempel då du översatt något själv [egen översättning] eller vill markera något i ett citat.

Kursiv stil och fetstil

Ibland är det relevant att lyfta fram nyckelord eller viktiga begrepp som du vill att tydligt ska synas i texten. Det viktiga när du markerar dem för att göra dem tydligare före läsaren är att du är konsekvent i hur du merkerar dem. Ibland räcker det med att göra en markering första gången ett ord eller begrepp nämns och därefter låta dem stå skrivna med samma typsnitt som resten av texten.

Kursiv stil är reserverad för namnet på en titlar (se Svenska skrivregler) men fetstil går bra att använda då du vill betona något i texten.