Klarspråk

Trots att stilnivån i vetenskaplig text är den högsta blir det ibland lite för mycket av det goda. Du behöver inte krångla till din text, det viktiga är att du följer en svenskprkåkig norm och visar på språklig professionalitet beträffande ordval, ordföljd och hantering av krångliga begrepp och uttryck som behöver översättas. Språket utvecklas och det gäller att hänga med i svängarna.

Det räcker till exempel bra att akriva om istället för ifall, i de flesta fall och i stället för samt, och ska i stället för skall.