Forskningsfrågor

En vetenskaplig text är utredande, granskande och kritisk. Det betyder att du som skribent behöver ta ställning till ett fenomen eller ett problem. I vissa fall formulerar du problematiken indirekt i din text, men ibland behölver du skriva ut direkta forskningsfrågor. Genom att du besvarar forskningsfrågorna når du ditt syfte.

Tips: Undvik övriga direkta frågeformuleringar i din vetenskapliga text.

Retoriska frågor hör inte hemma i vetenskaplig text och genom att endast skriva ut dina forskningsfrågor som direkta frågor särskiljer du den tydligt från andra funderingar du har.