Den egna rösten

Olika sätt att hantera den egna rösten i texter hänger dels ihop med ämnesspecifika sätt att formulera sig, dels med hur olika språk fungerar. På engelska och finska är det vanligt med passiva former som neutraliserar författarrösten men i det svenska språket behövs det en aktör som utför en handling. Genom att du skriver ut vem som står bakom en handling tar du både ansvar och ära för ditt arbete. Om du väljer att passivera och inte skriva ut ett jag i texten kan det leda till oklarheter i vem utfört arbetet, gjort analysen, presenterat resultatet osv.

I denna avhandling presenterar jag en analys av…

En tydlig aktör som presenterar.

I avhandlingen presenteras en analys av…

Passivt och oklart vem som presenterar.

En utmaning är att lyfta fram den personliga rösten utan att den vetenskapliga texten blir subjektiv eller att skribenten blandar ihop vetenskapliga argument med egna starka åsikter. En del ser användningen av ”jag” som ett för personligt grepp i en avhandling eller som en låg språkstandard. En nackdel med att inte lyfta fram sin egen röst är att texten lätt blir refererande och den egna argumentationen fördunklas.

Språkliga möjligheter och begränsningar

Det finns vissa skillnader i själva språken som gör att sättet att skriva på bland annat engelska och svenska skiljer sig åt när det handlar om argumentation. I svenskan undviker vi passiv eftersom språket kräver att det finns en person bakom en handling, någon som tar ansvar och ära. Vid en passivering blir syftningen rent språkligt så otydlig på svenska att vem som helst kan stå bakom en handling om aktören inte skrivs ut.

En annan skillnad mellan svenskan och engelskan är att på svenska kan endast levande ting utföra en handling men till exempel en text kan göra det på engelska:

This article argues that the epic offers valuable insights into martial matters, and more.

På engelska kan en text utföra en handling.

Avhandlingen undersöker vilka incentiv som driver styrelsemedlemmar till förtroendeuppdrag.

På svenska kan en avhandling inte undersöka, det måste vara en person som utför undersökningen som sedan presenteras i avhandlingen.

I avhandlingen undersöker jag vilka incentiv som driver styrelsemedlemmar till förtroendeuppdrag.