Skrivnormer och stavningskontroll

Olika språk har olika normer, i en svensk text gäller svenskans.

Följ Svenska skrivregler och Svenska Akademiens ordlista, observera ändå att fackspecifika ord och yttryck inte alltid finns med i de normerade ordlistorna.

Utnyttja stavningskontrollen

Stavningskontrollen hjälper men observera att stavningskontrollen bara känner till det någon lärt den och kan drför reagera på långa sammansatta facktermer. Lägg inte in mellanslag för att slippa de röda strecken!

Innovationsstrategi, efterköpsprocessen, teknologiindustrin

Var noga med sammansättningar och särskrivningar
Aktivera stavnings- och grammatikkontroll i Word

Var noga med att språket i sitt skrivbehandlingsprogram är inställt på svenska.

Under rubriken Granska i menybalken klickar du på Språk för att definiera språket till svenska, för att funktionen för Stavning och grammatik ska fungera utgående från svenska. Ange gärna svenska som standardspråk. Klicka på Stavning och grammatik för att gå igenom texten och kontrollera stavfel och slarvfel.
För att aktivera en mer ingående och djupare språkgranskning som markerar ordföljd, särskrivningar, böjningar och skrivtekniska detaljer som mellanslag eller tankstreck/bindestreck ska du se till att du har svenska installerat för Word.
Klicka på Arkiv i menybalken och gå längst ner till Alternativ för att öppna en menyruta för språkinställningar. Under Språk i menyn för Word-alternativ definierar du språken till svenska. Om svenska saknas som språk behöver du installera det. Kontakta help@hanken.fi för hjälp.